SEO Makalesi Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Makale yazarken husus ile ilgili bütün detaylara hakim olsanız bile, hususyu doğru biçimde ele alamazsanız yazıniz dergiler doğrulusunda reddedilebilir. Hem de ele aldığınız hususyu en doğru biçimde sunabilirseniz, çok daha kaliteli dergilere kabul ettirebilirsiniz. Dolayısıyla yazıniz daha çok sayıda indexte yer alacak ve yazınize oluşturulan atıf adedi daha yüksek olacaktır.

İşte yazı yazarken ilgi edilmesi lüzumen 10 şey:

Özgün ve güncel bir hususyu ele alın

Makalelerde güncelliğini ve önemini kaybetmiş hususların yine ele alınması başlıca ret namacıylaleri arasındadır. Yazarın daha evvelce oluşturulan çalışmalardan bir ya da birkaç yönüyle değişiklaşan bir hususyu ele alması, alana hakim olması ile bağlantılıdır. Literatür taramasının yeteri kadar itinalı yapılması, literatürde eksik olan ilgi çekici hususnun belirlemeine yarar. Böyle bir hususnun ele alınması yazınin alana katkı sağlama potansiyelini de meydana çıkarır. Elbette bir tetkikyı yine eden çalışmalar gerçekleştirilebilir. Bu noktada hedefin belli bir çalışmanın yineı bulunduğu açıkça ifade edilmeli ve varsa teknik ve örneklem yönünden değişiklaşan noktalar meydana hususlmalıdır.

Makalenize etkili bir giriş yapın

Giriş seksiyonünün başında bu alanda bilinenlerden, daha evvelce yapılmış çalışmalardan bahsedilmesi yerinde olur. Burada ilgi edilmesi lüzumen geniş bir çerçeveden başlayarak alanda eksik olana, literatürdeki boşluğa işaret etmektir. Alanda az çalışılmış, eksik olan ve bilinmeyenin meydana konması zaten bu çalışmaya namacıyla lüzumsinim duyulduğu sorusunun cevabını oluşturacaktır. Bu noktadan hareketle çalışmanın hedefi meydana hususlmalı ve bu çalışmayı yaparak neyi bilmek dilediğiniz, hangi hedefi yapmak dilediğiniz meydana hususlmalıdır.

Doğru tetkik sorusunu belirleyin

Yapılacak çalışma iyi bir tetkik sorusuna sahip olmalı ve incelemede bu soruya yanıt aramalıdır. Bu bozukluğun çok geniş ya da çok dar olmamasına ilgi edilmelidir. Çok geniş bir tetkik sorusu ve buna bağlı belirsizlikler sahibi olan bir hipotez temel mevzuya odaklanamama problemini meydana çıkaracaktır. Aksine, kuramsal altyapısı olan enteresan ve alandaki boşluğu doldurmaya yönelik net bir tetkik sorusu, mevzuya tam olarak odaklanmanızı sağlar. Tanımlayıcı bir grup anlatımlarla temel mevzuya odaklanamama bozukluğu ortadan kaldırır.

Literatürü aslında taradığınızdan emin olun

Literatür taraması husussu ile ilgili oluşturulan sorunların başında literatürün belirli bir sistematik içersinde taranmaması, bu kısmın eleştirel bir bakış açısı ile kaleme alınmaması, çalışılmamış olan alanın belirleme edilmemesi ya da bunun tetkik sorusuyla ilişkilendirilmemesi gelmektedir. Daha evvelce oluşturulan çalışmaları sıralamak yerine bu çalışmaların kuvvetli ve zayıf yönlerine değinmek çok daha yararlı olacaktır. Geniş bir çerçeveden başlamakla beraber hususyu daraltarak tetkik bozukluğuza odaklanmak iyi bir strateji olabilir. Genellikle tetkik bozukluğuzun dar seksiyonünde belirleme edilen bütün çalışmalara ulaştığınızdan emin olmalısınız. Aksi taktirde yapılmış çalışmaları yok sayarak yola çıkmak lüzumecektir ki bu sizi son derece istenmeyen bir yere götürecektir.

Doğru bir metot uygulayın ve bunu ayrıntılı rapor edin

Araştırma dizaynı belirleme edilen tetkik sorusunu yanıtlamaya elverişli olmalıdır. Uygun olmayan bir tetkik dizaynı tetkik sorusunu ya hiç yanıtlayamamanıza ya da hatalı yanıtlamanıza yol açar. Her iki halde da incelemeye dayanılarak yazılan yazınin yayınlanma olsılığı olmayacaktır. Araştırma dizaynının sonradan düzeltilmesi olanaklı olmadığından bu hususta yapılacak sorunlar son derece kritik neticeler doğuracaktır. Hem de kullandığınız istatistik ve analiz tekniklerin doğrulanmış teknikler olmasından ve veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirliğinden emin olmanız lazım olur. Doğru teknikin uygulanması kadar teknikin incelemenin yine edilmesine izin verecek açıklıkta anlatılmış olması da mühimdir. Araştırmanın rastgele bir yanlılık içermediğine ilgi edilmeli yanlılıktan uzak durmak amacıyla müracat edilen tedbirler açıklanmalıdır.

Ne bulduğunuzu anlatın

Bulgular ilgiyle ele alınmalı, tetkik neticeleri rapor edilirken beklenilen ve beklenmeyen bulgulara yer verilmelidir. Bulgulara dair ret namacıylalerine bakıldığında, bilgilerin çelişkili ya da hatalı olması, tetkik sorusuna yanıt verememesi, biçim ve tabloların açık olmaması gibi problemlerin yazınin reddine sebep bulunduğu görülmektedir.

Elde ettiğiniz belirtileri tartışın

Tartışma seksiyonü bilgilerin kısa bir özetiyle başlamalıdır, fakat bilgilerin yineından ibaret olmamalıdır. Sadece sizinle aynı ve değişik sonuca ulaşan incelemeleri sıralamakla yetinmeyin, bunları yorumlayın ve tartışın.

Makalenin en can alıcı seksiyonlerinden biri bulunduğunu akıldan çıkarmadan bu bölgede bilgilerin ne manaya geldiğinin gerçek bir tartışmasına lüzumsinim vardır. Bulgulardan varılamayacak netice ve çıkarımlara yer verilmemeli ve neticeler abartılı olarak rapor edilmemelidir. Araştırmanın kısıtlarına vurgu yapın ve nasıl bir incelemenin tetkik sorusunu yanıtlamada daha doyurucu neticelere götürebileceğine yer verin.

Etkili bir başlık ve kısacası ilk gözlem oluşturun

Editör ve hakemlerin ilk göz attıkları yer yazınin başlığı ve özetidir. Makale başlığının kuşkusuz yazı içeriği ile uyumlu olması lazım olur fakat etkili olması amacıyla fazlası vakit bu kadarı yeterli değildir. İlk okuyucular olan değerlendiricilere ve daha ileri okuyucular yönünden enteresan bulunabilecek, merak uyandıracak başlık olmasına ilgi edilmelidir. Diğer taraftan özet yazınin bütününün okunmasına lüzum olup olmadığına dair editörlere düşünce veren seksiyondür. Dolayısıyla özet yazınizi istenilen sayıda sözcük ile kısacasıyebilmeli, eksik bilgi içermemelidir. Diğer taraftan okuyucuya yazınin yeni, güncel ve enteresan ne vaat ettiğine dair düşünce vermelidir.

Sonucu yazarken yinelemeye düşmeyin

Sonuç seksiyonu, yazının başından beri anlatılanların namacıyla mühim bulunduğu, buradan hareketle gelecekte nereye varılabileceği gibi çıkarımları içermelidir. Yoksa bu seksiyon yazınin başından itibaren belirtiler hususların özetinden ibaret olmamalıdır. Makale neticelerindan hareketle okuyucuları yinedan düşünmeye ve ileri incelemeler amacıyla düşünceler elde etmeye sevk etmelisiniz. Burada kullanılacak yazım tekniki ise giriş ya da literatür taramasının aksine dar alandan geniş alana doğru olmalıdır. Başka bir anlatımla okuyucuya elde ettiğiniz neticelerin ne derece genişletilebileceğini, ne işe yarayabileceğini ve nasıl kullanılacağını söylemelisiniz.

Kaynakçaya yalnızca lüzumtiği kadar kaynak ekleyin

Kaynakçada yer alan eserlerin çokluğu değil, doğru kaynaklara ulaşılmış olması yazıniz amacıyla referans olacaktır. Kaynak göstermede asıl ilgi edilmesi lüzumen, doğru kaynağa ulaşmaktır. Bu noktada ikincil kaynakları değil orijinal kaynağı referans göstermek mühimdir. Alıntılanma seviyesi yüksek kaynakların o alandaki asli birincil kaynaklar olma olsılığı yüksektir. Fakat burada ilgi edilmesi lüzumen husus yalnızca asli kaynaklarla yetinmemek hususyu daralttıkça ve tetkik bozukluğuzu ele aldıkça ikincil ama mühim ve kıymetli kaynakların referans gösterilmesi lüzumtiğidir.

İnternetten Para Kazandıran İş Fikirleri

İnternetten Para Kazanmanın 10 Yaratıcı Yolu

On sene evvelce sokaktan geride bıraktığımız ortalama bir insanın internetten milyonlar kazanabileceğini söyleselerdi kahkahalarla gülerdik. Gerçi bugün sonsuz internet milyoneri harika fikirleri edebe aykırı duruma getirip kar elde etse de canını dişine takıp yeteneklerini doğru şekilde kullananlar insanlarda bulunmaktadır.

Tabii ki kendinize ait özel bir ada alacak kadar çok kazanmayabilirsiniz fakat yeteneklerinizi kullanarak rahat bir hayat sürmenizi de hiçbir şey engelleyemez. Medya başarılı internet hikayelerini yalnızca şansa bağlasa da on binlerce insan yalnızca internet üzerinden para kazanarak hayatlarını sürdürmektedir. İşte sizin amacıyla hazırladığımız internetten para kazanma yolları. Bütün bu işleri birer ek iş olarak da yürütmeniz mümkün.

İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL PARA KAZANILIR?

1-Stok fotoğraf satın

İnternet yardımıyla stok fotoğraflara olan talepte patlama yaşanmıştır. Online medyanın büyümesiyle medya ve satış noktalarının adedi da etkileyici şekilde artmıştır. Aynı vakitte yüksek kaliteli stok fotoğraflara karşı da şaşırtıcı bir gereksinim bulunmaktadır.

Yuri Arcurs insanların stok fotoğraf ihtiyacını karşılayan biri. Dünyada en çok satış yapan stok fotoğrafçısı ve her 8 saniyede bir imaj satıyor. ( bir sene de 4 milyon imaj satması manasına geliyor )Arcurs bu işten her sene milyonlarca dolar kazanıyor. Dünyada bir sürü iyi fotoğrafçı bulunmaktadır ve bu işe girmedeki tek engel fotoğraf makinesi sahibi olmamaktır. Arcurs yüksek kaliteli ve imgesel imajlarıyla itibar kazanmayı başarmıştır.

Profesyonel fotoğrafçıysanız ya da yalnızca hobi olarak fotoğraf çekiyorsanız internet üzerinden stok fotoğraf satabilirsiniz.

2-Tweet atarak para kazanma

Firmaların reklam mesajlarını takipçilerinizle paylaşarak para kazanabilirsiniz. Her tweet amacıyla alabilmek dilediğiniz ücreti belirliyorsunuz, kategori ve anahtar kelimeler seçiyorsunuz. Daha sonra reklam verenlerin sizinle ilişki kurmasını bekliyor, verdiğiniz öneriyi kabul ederlerse attığınız her tweet başına para kazanıyorsunuz. İnternetten Tweetad.net gibi siteleri araştırarak konuyla alakalı bilgi alabilirsiniz.

Bütün bu proses süresince hesap üzerindeki denetim hesap sahibindedir. Hesap sahibi tweetlerin anlatım biçimini kendi seçebilir ya da beğenmediği tweetleri reddedebilir.

3-Blogdan reklam geliri elde etme

Sadık takipçileri olan bir blogunuz varsa takipçi avantajınızı kullanarak basitçe nakit para kazanabilirsiniz. Google AdSense gibi reklam ağları sayfanıza reklam vermelerine karşılık size ciddi ödemeler yaparlar ve okuyucuların her tıklamasına karşılık ödeme alırsınız. Aşırıya kaçabilir ve her pikseli doldurabilirsiniz. Reklamları güzelce yerleştirirseniz sitenizden rahat rahat gelir elde edebilirsiniz.

Günümüzün en başarılı blog yazarlarından biri olan Kanadalı John Chow reklam satışlarından ve başka akışlarından ayda 40.000 $ kazanmaktadır. Ne tuhaftır ki kendi blogunda da para kazanmanın yollarını anlatmaktadır.

4-Şirketlerin mamüllerini satma

Satış konusu ile alakalı uzmanlığınız varsa firmaların mamüllerini satmayı deneyebilirsiniz. İnsanların fazlası diyet hapları ve penis büyütme mamülleri gibi rahatsız edici mamüller satsa da siz vicdanınızı rahat tutmak amacıyla Amazon gibi sitelerin “affliate” ( satış ortaklığı ) programlarına katılarak bu siteler üzerinden para kazanabilirsiniz. “Affiliate” ticaret dünyasındaki en eski program yöntemlerinden birisidir. Affiliate pazarlamada reklam veren, mamüllerini ya da servisini internet içerisinde pazarlamaları karşılığı affiliate’lere satış başına eskiden tespit edilen bir komisyon öder. Affiliate’ler ( satış ortakları )reklam verenin kampanyalarını fazlası değişik kanaldan pazarlarlar. Bu kanallar, kendi sitelerine reklam banner’ları koymaktan, sosyal medyada direk affiliate linklerini paylaşmaya kadar detaylı şekillerde olabilir. eBay’de bu sistemi uygulayabileceğiniz e-ticaret sitelerinden bir tanesidir ve en iyi satış ortakları ayda 1.3 milyon kazanmaktadır.

5-E-kitap yazın

Son yıllerde internet üzerinden oluşturulan şahsi yayıncılık ciddi bir patlama yaşamaktadır ve ilaveten kendi internet siteniz üzerinden de kitabı tanıtmanıza lüzum yoktur. Amazon, Barnes & Noble ve Kobo her satışta %70 komisyon alabileceğiniz ve şahsi yayıncılık yapabileceğiniz internet sayfalarından yalnızca birkaç adetsidir.

Geçen yıl Amazon üzerindeki e-kitap adedi 8 milyona ulaşmıştır. Amazon’un açıkladığına göre polisiye ve mistik olanlar daha çok satılmaktadır. Bu amaçla sizde bu türlerde yayıncılık yapabilirseniz satış şansınız artar.

26 yaşındaki şahsi yayın yazarı Amanda Hocking e-kitap satışlarından bir yılde 2 milyondan çok kazanmıştır. Amanda’nın hikayelerinde vampirler, troller ve zombiler bulunmaktadır ve kitaplarını 2.99$ dan satmaktadır.

6-Sanal asistan olun

Küçük işletme sahiplerinin hepsi küçük işlerle uğraşması amacıyla tam vakitli bir asistan alabilmek ister fakat çoğunun buna ayıracak bütçesi yoktur. İyi ki internet var! Artık iş sahipleri müşterilerle ilgilenmesi amacıyla part time çalışacak asistanları işe alabiliyor ve tam vakitli personellere verdiği ücretin altında asistan bulabiliyor.

Sanal asistanlık evden çalışanların ideal bir gelir elde yapabilmesi amacıyla harika bir fırsattır. Sanal asistanlar müşterilerle etkileşimde bulunarak, seyahat biletlerinin rezervasyonlarını yaparak ve küçük işletmelerin günlük ihtiyaçlarıyla ilgilenerek para kazanırlar.

7-Yeteneklerinizi kiralayın

Her insanın piyasa sayısal değeri taşıyacak en az bir adet yeteneği bulunmaktadır. Bu yetenekleriniz yardımıyla çoğu ek iş yapmanız mümkün.

İnternet üzerindeki belli siteler yazar, kodlayıcı, tasarımcı ve tercüman olan insanları freelance olarak işe alırlar. Freelance internet siteleri yardımıyla boş zamanlarınızda gelirinizi arttırabilirsiniz. Yeterli motivasyon ve sıkı çalışmayla rahat bir şekilde güzel ek gelir elde edebilirsiniz.

8-Gittigidiyor üzerinden satış yapın

Gittigidiyor’ da istemediğiniz eşyalarınızı küçük bir para harcayarak satışa çıkarabilirsiniz. Fakat unutmamalısınız bu site yalnızca eski Star Wars aksiyon figürlerinin satıldığı bir yer değildir. Esasında gittigidiyor akıllı tüccarların kazanç elde etmek amacıyla alım satım yaptığı bir piyasayeridir. İşin güzel yönü insanların alabilmektan hoşlanacakları mamüller yapıyorsanız kendi sanal mağazanızı açabilir ve bütün dünyadaki müşterilere mamüllerinizi satabilirsiniz. Bu tarz sitelerde ürün satmak son zamanların en tanınmış ek işlerinden biri.

Başarılı bir mağaza Gittigidiyor’da şu vakte kadar 8 milyonluk satış yapmıştır.

9-Mobil program deneyicisi olun

Zamanı olan, İphone programlarını denemeyi istek eden ve programlardaki sorunları keşfeden insanlar bu çabalarına karşılık ödüllendirici ödemeler alıyor. uTest buna benzer programlardan biri. Bu tür hesaplara kayıt olan bireyler bir vakit sonra gerçekleştirdikleri testlere bağlı olarak itibar kazanırlar.

İtibarınızın yükselmesi demek daha karlı test fırsatlarını yakalamanız manasına gelir.

10-Tişört tasarlayın

Sanatsal yönünüz varsa kendi tişörtlerinizi tasarlayabilirsiniz. İnternet üzerindeki birtakım sitelere kendi tişört tasarımlarınızı yükleyebilir ve bu sitelerdeki şahsi çevrimiçi mağazanızda tişörtlerinizi satabilirsiniz.

Ayrıca threadless.com ya da www.tish-o.com.tr gibi siteler bu iş amacıyla güzel birer örnektirler.

Tasarımlarınız ilgi çekerse ciddi ek gelirler elde edebilirsiniz.

Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi Nasıl Yapılır

Sosyal medya platformlarının, itibar yönünden mühim duruma gelmesi SEO çalışmaları arasında kurumsal sosyal medya idaresi düzeneğinin yer almasına namacıyla olmuştur. Küçük işletmeler sosyal medya platformlarında yer alabilmek amacıyla bütçe olanakları dahilinde kendi personelini çalıştırmayı tercih ederken, büyük kurumsal firmalar sosyal medya idaresi amacıyla sosyal medya eksperlarıyla çalışmayı tercih etmektedir.

Sosyal medyanın potansiyel müşterilere ulaşma ve marka bilinirliliğini arttırma konusundaki tesiri her geride bıraktığımız gün daha çok hissedildiğinden ötürü bu alanda eksper şahıslarla çalışılması daha doğrudur. Sosyal medya bölümünde kendisini ilerleten eksperlardan aylık ya da senelik olarak destek alarak sosyal medyada bilinirliğinizi arttırabilirsiniz.

Sosyal Medya Yönetimi Özünde Neleri Kapsar?

Sosyal medya idaresi, sosyal platformlar vasıtasıyla (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flickr, Youtube, Google+ vb.) marka bilinirliliğini çoğaltarak daha çok potansiyel müşteriye ulaşmayı sağlamak adına oluşturulan çalışmalardır. Günümüzde en mühim pazarlama stratejisi, müşterinin gelmesini beklemek değil de müşterinin ayağına gitmektir. Sosyal medya platformlarında insanların ilgi duydukları alanlara göre çalışmalar yapılması ve bu sayede potansiyel müşteri profiline ideal olan şahıslara ulaşılması daha kolaydır.

Arama motorları üstünden gelen organik trafik kuşkusuz mühimdir fakat yalnızca bir platforma bağlı kalınması vakit ortamında yaşanan algoritma değişikliklerinden olumsuz etkilenilmesine namacıyla olabilir. Böyle olumsuz bir halle karşılaşmamak ve sıksık büyüyen bir işletme manzarası yakalamak amacıyla sosyal medya idaresi mühimdir.

Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi Nasıl Yapılır?

Ülkemiz insanının okuma alışkanlığı aşırı derecede düşüktür. Bu yüzden görsel bilgi srandardı yüksek olan çalışmalar daha çok şahsa ulaşmayı sağlamaktadır. Düne kadar kurumsal kimliklerin tanıtılması ve itimat kazanılması adına televizyon, gazete ve dergi gibi platformlarda reklam verilirken bundan sonra bunun amacıyla sosyal medya platformları tercih edilmektedir.

Sosyal medya platformlarının da kendine has algoritmaları bulunmaktadır. Bu yüzden kurumsal sosyal medya idaresi yapılırken çalışma oluşturulan platformların algoritmaları bilinmeli ve bu yönde adımlar atılmalıdır.

Bazı sosyal medya platformları alakalı alanda ilk hizmeti yayınlayan şahıslar bulunduğu amacıyla hesaplarını takip eden ya da beğenen şahıs adedi organik bir şekilde artmıştır. Günümüzde nerdeyse her alanda hizmet veren çok sayıda kuruluş bulunduğu amacıyla bu rekabet ortamının meydana gelmesine namacıyla olmuştur. Kurumsal firmalar sayfalarının organik bir şekilde büyümesini beklemek yerine sosyal medya idaresine bütçe ayırarak dijital pazarlama pastasında daha büyük bir paya sahip olmak amacıyla çalışma yapmalı ya da yaptırmalıdır.

Sosyal medya uzmanlarımızın yapmış oldukları analizler neticesinde sosyal medyadaki bilinirliğinizi yükseltmek amacıyla birtakım programların bulunduğunu belirledik. Sizlerin işinizi kolayleştirmek amacıyla kurumsal sosyal medya idaresi çalışmalarınızda başarıyı yakalamanızı sağlayacak teknikleri sunmak istiyoruz.

1. Samimi bir dil kullanmaya özen gösterin

Sosyal medya hesabınız üzerinden size sorular yönelten şahıslar olacaktır. Bu bireylerin suallerine yanıt verirken aşırı resmi (kurumsal) bir dil kullanmaktan kaçının.

Kişi sorularını yanıtlarken aşırı içten olmamaya özen göstermeniz gerektiği gibi aşırı kurumsal bir dil de kullanılmamalıdır. Sorulara olası mertebe içten bir dille yanıt verilerek sıcak bir sohbetin oluşması sağlanmalıdır.

2. Kitlenizi genişletmek adına kapmaya düzenleyin

Sosyal medya platformları üzerinden sayfanızı beğenen, paylaşan ya da yorum yapan şahıslar amacıyla özel kampanyalar düzenleyin. Bu program yardımıyla sosyal medya platformunuzu tanıtmak amacıyla daha az bütçe harcayıp daha büyük kitlelere ulaşabilirsiniz.

Takipçilerinizle olan içtenyetinizi geliştirmek adına kampanyalarınızı belirli vakit Aralıklarında tekrarlayın. Hediye ürünlerin verilmesi ya da %50 indirimlerin oluşturulması gibi dijital kampanyalar ilk etapta bilinirliliği yükseltmek ve itimat kazanmak adına sizlere yardımcı olacaktır.

3. Paylaşımlarınızda doğrultu tutmayın

Sosyal medya üzerinden büyük bir amaç kitlesine ulaşmak amacıyla kurumsal hesaplara sahip olan şahıslar muhakkak doğrultu tutmamalıdır. Siyasi, dini ya da etnik köken kaynaklı olan doğrultu tutmalar, bir vakit sonra firmanıza karşı antipatilerin meydana gelmesine namacıyla olur. Bu ince bir husustur ve ayrı bir şekilde özen gösterilmelidir.

4. Sosyal medya tanıtımlarını kullanın

Sosyal medya üzerinde olan rekabet her geride bıraktığımız gün arttığı amacıyla büyük bir kitleye ulaşmak, tanınmış duruma gelmek ve itimat kazanmak ciddi anlamda zorlaşmaktadır. Hedef kitlenizin organik bir şekilde büyümesini beklemeniz ciddi anlamda vakit kayıbı yaşamanıza namacıyla olur. Kısa vakit ortamında marka bilinirliğini yükseltmek amacıyla sosyal medya tanıtımlarını kullanın.

Sosyal medya tanıtımlarına ayıracağınız ufak bütçelerin bile işletmenize pozitif geri dönüşleri olacaktır. Verilen tanıtımları muhakkak yalnızca sayfa ziyareti olarak değerlendirmeyin. Verilen bu tanıtımlar organik trafik almasa bile marka bilinirliğinin artmasını sağlayacaktır.

5. Pazarlama amacıyla fenomen hesapları kullanın

Sosyal medya üzerinde fenomen olan çok sayıda şahıs vardır. Ürünlerinizin hitap edeceği cinsten amaç kitlesinin bulunduğu sosyal medya fenomenleriyle etkileşime geçin. Bu etkileşim ardından belirli bir ödemeye karşılık olarak ürünlerinizi tanıtmasını isteyin.

Son vakitlerde fenomenlerin büyük alanı takipçileri doğrulusunda numune alınmaktadır. Hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip olan sosyal medya fenomenlerinin ürün ve hizmetlerinizi tanıtması, kısa vakit ortamında potansiyel müşteri kitlenizin artmasını sağlayacaktır.

6. Sahte sayfa beğeni ve takipçilerinden uzak durun

Sayfayı beğenen ve takip eden şahıs adedi maniple yollarla arttırılabilmektedir. Bir sayfayı beğenen şahıs adedi ne kadar çokysa insanların o sayfaya olan itimati artmaktadır. Bunun tanınan bir şey bulunduğundan ötürü birtakım kurumsal firmalar düzmece beğeni ve takip hilesine başvurur.

Sahte beğeni ve takipçiler sayfa ortamında etkileşimde bulunmadıkları amacıyla gerçekler kısa vakit ortamında gün yüzüne çıkar ve işletmeye olan itimat süratli bir şekilde azalır. Kaybedilen otoritenin geri kazanılması aşırı derecede zordur. Firmanızın bu tarz eylemler ortamında bulunduğu dilden dile aktarılırsa ciddi anlamda zarar görebilirsiniz.

7. Güncel kalmaya özen gösterin

Sosyal medya hesabınızda kesinlikle güncel paylaşımlar yapın. Çok seyrek paylaşım yapan sayfalara olan ilginin süratli bir şekilde azaldığı bilinmektedir. Takipçi kazanmak kadar bu takipçilerin elde tutulması da özen ister. Takipçilerinizin size olan dikkatini canlı tutabilmek adına güncel kalmaya özen göstermelisiniz.

8. Sosyal medya analiz vasıtalarını kullanın

Bütçenizi boşa harcamamak adına kesinlikle sosyal medya analiz vasıtalarını kullanmanızı tavsiye ederiz. Buzzsumo, Ahrefs, Buffer, Followerwonk gibi vasıtalar sizlere sosyal medya analizi yapma konusu ile alakalı yardımcı olacaktır. Web site üzerindeki kullanıcı hareketlerini, organik trafik kaynaklarını bu vasıtalarla takip edebilir ve bu sayede doğru sosyal medya yatırımları yapabilirsiniz.

Sonuç: sosyal medya ilk akla geldiği vakit kolay bir platformmuş gibi bir algı oluşsa da görüldüğü gibi ciddi anlamda emek harcanması gerektirmektedir. Bu hususta profesyonel olan ekip arkadaşlarınız yoksa bizim gibi bu hususta profesyonel hizmet veren kurum ve kuruluşları tercih edebilirsiniz.

Paravan Blog